Szukaj
Close this search box.
wozekwidlowy-1
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz
loader-transporting-soil-waste-materials-waste-treatment-plant
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz

Jesteś na stronie: Szkolenie. RODO

SZKOLENIE: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Certyfikat ECDL/ICDL RODO.

Liczba godzin dydaktycznych: 9

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących rozwijać się zawodowo w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych oraz osób zainteresowanych ochroną danych i przetwarzających te dane.

Cel edukacyjny:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób uczestniczących do samodzielnej pracy praktycznej związanej z ochroną danych osobowych z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Ramowy program:

1. Prawne podstawy systemu ochrony danych osobowych.

2. Podstawowe definicje dotyczące przetwarzania danych (profilowanie, szyfrowanie, pseudonimizacja, anonimizacja, procesor, współadministrator; nowe rodzaje danych: genetyczne, biometryczne, medyczne).

3. Zasady zgodnego z prawem przetwarzania danych:

 •     zasada rzetelności i przejrzystości
 •     zasada ograniczenia celu przetwarzania danych
 •     zasada minimalizacji danych
 •     zasada ograniczenia przechowywania danych
 •     zasada integralności i poufności danych
 •     zasada rozliczalności

4. Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich zapewniania:

 •     prawo do przejrzystości danych
 •     prawo dostępu do danych
 •     prawo do sprostowania danych
 •     prawo do usunięcia danych
 •     prawo do ograniczenia przetwarzania
 •     prawo do przenoszenia danych
 •     prawo do sprzeciwu
 •     prawo związane z profilowaniem

5. Obowiązki Administratora Danych Osobowych:

 •     zabezpieczenie danych osobowych
 •     rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 •     zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
 •     zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego

6. Inspektor Ochrony Danych:

 •     kiedy administrator wyznacza IOD
 •     status i obowiązki IOD
 •     nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby nieposiadające doświadczenia w zakresie RODO. Tematy poruszane podczas szkolenia obejmują obszary wiedzy i umiejętności sylabusa modułu ECDL RODO oraz przygotowują do egzaminu zewnętrznego. Certyfikat ECDL/ICDL RODO S11 jest Międzynarodowym Certyfikatem Umiejętności Komputerowych wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Certyfikat potwierdza kompetencje wpisujące się w Ramy Kompetencji Cyfrowych DigComp: 2.5,2.6,4.1,4.2

Informacje o materiałach:

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe, tj. skrypt, ćwiczenia, wzory podstawowej dokumentacji związanej z RODO.

Informacje dodatkowe:

Egzamin ECDL może odbyć się w formie zdalnej lub stacjonarnej. Sposób jego przeprowadzenia jest ustalany z Organizatorem co najmniej 5 dni przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia po zdanych egzaminach otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji papierowej oraz certyfikat ECDL/ICDL RODO w wersji elektronicznej.

Terminy: do ustalenia

forma zdalna w czasie rzeczywistym

 Kołobrzeg forma stacjonarna

Cena:

1200,00

500,00 certyfikat

Dla stałych klientów istnieje możliwość uzyskania zniżki.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po zakończeniu szkolenia rozróżnia:

 • pojęcia dotyczących danych osobowych i ich ochrony;
 • zasady i cele i zakres ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich zapewniania;
 • politykę i metody działania organizacji, które powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i powinny zawierać zestaw podstawowych środków technicznych i organizacyjnych, aby ten cel osiągnąć;
 • obszary danych osobowych, których nie dotyczy rozporządzenie o ochronie danych osobowych;
 • obowiązki Administratora Danych Osobowych;
 • rolę Inspektora Ochrony Danych w organizacji.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia konstruuje i umie:

 • stosować sposoby reagowania na naruszenia danych i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych;
 • stosować cele i zakres ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • przygotować podstawową dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych;
 • wyodrębnić zbiory danych osobowych;
 • przygotować dokumentację dotyczącą realizacji praw osób, których dane dotyczą zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
 • przeprowadzić proces reagowania na naruszenia zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.