Szukaj
Close this search box.
wozekwidlowy-1
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz
loader-transporting-soil-waste-materials-waste-treatment-plant
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz

Jesteś na stronie: Szkolenie MS EXCEL

Szkolenie: Microsoft Excel. Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Certyfikat ECDL/ICDL PROFILE. Liczba godzin dydaktycznych: 20 Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących rozwijać się zawodowo kształtując swoje umiejętności komputerowe. Usługa jest dedykowana osobom, które w swojej codziennej pracy posługują się komputerem i chciałyby w swobodny sposób wykonywać pracę przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego. Cel edukacyjny: Celem szkolenia jest przygotowanie osób uczestniczących do wykonywania samodzielnych czynności związanych z podstawową obsługą arkuszy kalkulacyjnych w środowisku pracy. Ramowy program: I. Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne. 1. Użycie aplikacji: Praca z arkuszami kalkulacyjnymi. Udoskonalenie jakości i wydajności pracy. 2. Komórki: Wprowadzanie, zaznaczanie. Edycja, sortowanie. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie. 3. Zarządzanie arkuszami: Wiersze i kolumny. Arkusze 4. Reguły i funkcje: Reguły arytmetyczne. Funkcje. 5. Formatowanie: Liczby/daty. Zawartości komórek. Wyrównywanie, obramowanie komórek. 6. Wykresy: Tworzenie. Edycja. 7. Formatowanie arkusza: Ustawienia. Sprawdzanie i drukowanie. Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL. Certyfikat ECDL/ICDL PROFILE Moduł B4 jest Międzynarodowym Certyfikatem Umiejętności Komputerowych wydawanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Certyfikat potwierdza kompetencje wpisujące się w Ramy Kompetencji Cyfrowych DigComp: 3.1, 3.2. Informacje o materiałach: Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe, tj. skrypt i zestawy do ćwiczeń. Informacje dodatkowe: Egzamin ECDL może odbyć się w formie zdalnej lub stacjonarnej. Sposób jego przeprowadzenia jest ustalany z Organizatorem co najmniej 5 dni przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia po zdanych egzaminach otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji papierowej oraz certyfikat ECDL PROFILE B4 w wersji elektronicznej. Terminy: forma zdalna w czasie rzeczywistym Cena: 115 zł/godzina dydaktyczna z kosztem certyfikacji Dla stałych klientów istnieje możliwość uzyskania zniżki. Efekty uczenia się: I. Arkusze kalkulacyjne. 1. Dostosowuje arkusz kalkulacyjny do własnych preferencji:
 • ustawia podstawowe opcje/preferencje w aplikacji
 • modyfikuje widok lub sposób wyświetlania arkusza
 • zapisuje skoroszyt na dysku w określonej lokalizacji jako plik określonego typu
 • porusza się pomiędzy otwartymi skoroszytami
 • zaznacza elementy arkusza (wiersze, kolumny, blok komórek przyległych, odległych) lub modyfikuje elementy arkusza
 • blokuje wiersze lub/i kolumny
 • przełącza się pomiędzy arkuszami, wykonuje operacje na arkuszach w tym: usuwa, przenosi, zmienia nazwę, dodaje
2. Wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego:
 • wprowadza dane do poszczególnych komórek
 • modyfikuje istniejącą zawartość komórek, sortuje blok komórek według jednego kryterium
 • kopiuje i przenosi zawartość komórki lub bloku komórek w obrębie arkusza/arkuszy/skoroszytu/ kilku skoroszytów
 • automatycznie wypełnia komórki danymi na podstawie zawartości sąsiednich komórek, formatuje komórki zawierające liczby (w tym procenty), daty, teksty
 • zawija tekst w komórce, bloku komórek, zmienia wygląd zawartości komórki
 • kopiuje format komórki/ bloku komórek do innej komórki lub innego bloku komórek
 • modyfikuje wygląd komórki arkusza
3. Wykonuje podstawowe działania matematyczne i logiczne za pomocą arkusza:
 • tworzy reguły przy użyciu odwołań do komórek i operatorów arytmetycznych
 • rozpoznaje i właściwie interpretuje podstawowe błędy związane z użyciem reguł
 • stosuje adresowanie względne i bezwzględne (absolutne) przy tworzeniu reguł
 • używa funkcji sumowania, obliczania średniej, wyznaczania minimum i maksimum, zliczania, liczenia niepustych, zaokrąglania
 • używa funkcji logicznej if (jeżeli)
4. Tworzy wykresy:
 • tworzy wykresy różnego typu na podstawie danych zawartych w arkuszu
 • modyfikuje wykresy, dodaje, usuwa, edytuje tytuł wykresu, dodaje etykiety z danymi do wykresu
 • formatuje elementy wykresu
5. Formatuje i drukuje arkusz kalkulacyjny:
 • zmienia wielkości marginesów strony, orientację strony, rozmiar papieru
 • rozmieszcza zawartość arkusza na określonej liczbie stron, dodaje, edytuje, usuwa tekst nagłówka i stopki arkusza
 • wstawia do nagłówka/stopki numery stron, datę, czas, nazwę pliku i arkusza, usuwa nagłówek/stopkę
 • sprawdza i poprawia arkusz pod względem rachunkowym i językowym, włącza i wyłącza wyświetlanie/drukowanie linii siatki, wyświetlanie/drukowanie nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy)
 • stosuje automatyczne powtarzanie nagłówków kolumn i wierszy na każdej drukowanej stronie arkusza
 • podgląda wydruk arkusza
 • drukuje do pliku (PDF) zaznaczony blok komórek arkusza, cały arkusz, wskazany wykres, cały skoroszyt