Szukaj
Close this search box.
wozekwidlowy-1
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz
loader-transporting-soil-waste-materials-waste-treatment-plant
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz

Jesteś na stronie: Pracownik Biurowy

PROGRAM SZKOLENIA Pracownik biurowy z modułem ochrona danych osobowych zgodnie z RODO i modułem ECDL (120 godzin)

Obowiązki pracownika i pracodawcy.

Elementy prawa pracy.

Ergonomia pracy na stanowisku biurowym.

Elementy prawa administracyjnego – podstawowe pojęcia (źródła prawa administracyjnego, akt administracyjny, postępowanie administracyjne, administracja publiczna).

Struktura organizacyjna jednostki, regulacje i zasady wewnątrzzakładowe. Ewidencjonowanie, rejestr, przechowywanie i archiwizacja dokumentów.

Podstawowe funkcje pracownika administracyjno-biurowego – współpraca z podmiotami zewnętrznymi i komórkami wewnętrznymi.

Przepływ informacji w zarządzaniu biurem.

Elementy składowe, zasady redagowania pism oraz układy graficzne tekstu. Systemy kancelaryjne, instrukcje kancelaryjne. Korespondencja.

Podstawowe dokumenty administracji biurowej (pisma informacyjne, handlowe, zamówienia, reklamacje, protokoły, sprawozdania, zestawienia).

Podstawowa dokumentacja kadrowa (delegacje, listy obecności, ewidencje czasu pracy), księgowa (obieg dokumentów, faktura, raporty, zaliczki, płatności), magazynowa (WZ, RW, PZ, inwentaryzacja).

ECDL RODO.

Pojęcia dotyczące danych osobowych i ich ochrony. Uzasadnienie, cele i zakres ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Kluczowe zasady RODO dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Prawa osób, których dane dotyczą i sposobu ich zapewniania. Polityka i metody działania organizacji, które powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i powinny zawierać zestaw podstawowych środków technicznych i organizacyjnych, aby ten cel osiągnąć. Reagowanie na naruszenia danych i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych.

ECDL B2 – podstawy pracy w sieci:

Zasady przeszukiwania Internetu. Przeglądanie Internetu Informacje uzyskane z Internetu. Pojęcia związane z komunikacją. Używanie poczty elektronicznej.

ECDL B3 – przetwarzanie tekstów:

Praca z aplikacją. Tworzenie dokumentu. Formatowanie. Obiekty. Korespondencja seryjna. Przygotowanie wydruków.

ECDL B4 – arkusze kalkulacyjne. Użycie aplikacji. Komórki. Zarządzanie arkuszami. Reguły i funkcje. Formatowanie. Wykresy. Formatowanie arkusza.