Szukaj
Close this search box.
wozekwidlowy-1
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz
loader-transporting-soil-waste-materials-waste-treatment-plant
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz

Jesteś na stronie: Kurs wózki widłowe Kołobrzeg

Kursy na wózki widłowe w Kołobrzegu

Kontakt: 605 22 55 69

Kurs na wózek widłowy Kołobrzeg z egzaminem UDT w Kołobrzegu

Szkolimy osoby indywidualne oraz zakłady pracy – tel. 605225569

kategorie uprawnień UDT i warianty szkolenia

Przygotowujemy przyszłych operatorów wózków widłowych do zdobycia państwowych uprawnień UDT (kategorie 1WJO, 2WJO i 3WJO zostały zniesione zgodnie z rozporządzeniem UDT).

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia  z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (wcześniejsza nazwa: II WJO) nazywane również wózkami wysokiego składowania, wózek czołowy, wózek boczny, wózek zwykły lub paleciak. Uprawnienia ważne 10 lat

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia  z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną (wcześniejsza nazwa: I WJO) nazywane również ładowarkami teleskopowymi lub wózkami jezdniowymi z wysięgnikiem, wózek specjalizowany. Robiąc uprawnienia na wyższą klasę wózka specjalizowanego- wózek IWJO – uprawnienia są na wszystkie rodzaje i kategorie wózków widłowych, lecz na krótszy czas ważności – uprawnienia ważne 5 lat

Wymagany wiek do przystąpienia do szkolenia to ukończone 18 lat

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Możliwe przeprowadzenie szkolenia teoretycznego w formie online. Zajęcia praktyczne dostosowujemy do potrzeb kursantów.

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W tej pierwszej części egzaminu zdający pisze test jednokrotnego wyboru składający się z wylosowanych 15 pytań (pula pytań około 270)- aby zdać poprawnie trzeba odpowiedzieć na 11 pytań dopiero wówczas można przystąpić do egzaminu z części praktycznej. W tej części egzaminu odpowiadamy na jedno z zadanych pytań z obsługi codziennej urządzenia, następnie kandydat na obsługującego  musi wykazać się umiejętnością kierowania wózkiem widłowym, w tym zdolnością do podnoszenia, opuszczenia oraz przewożenia towarów, jak również manewrowania pomiędzy ustawionymi przeszkodami.

Jeżeli komuś zależy na szybszym terminie egzaminu UDT umożliwiamy jako innowację możliwość zdawania egzaminu UDT online.  

Zmiany prawne wprowadzone od 10-08-2018r nowelizacja 15.10.2019r. (Do kiedy można jeździć na starych uprawnieniach)

 1. Wszyscy operatorzy zatrudnieni po 10-08-2018 r. muszą posiadać uprawnienia UDT na wózki jezdniowe.
  • Wszystkie inne dokumenty nie uprawniają do poruszania się wózkiem jezdniowym.

 2. Operatorzy zatrudnieni przed 10-08-2018 r. posiadający certyfikat o ukończeniu kursu oraz posiadający imiennie zezwolenie na kierowanie wózkiem jezdniowym wystawione przez przedsiębiorstwo nie wcześniej:
  • niż 31-12-2004, mogą legalnie pracować do 31.12.2023r.
  • niż 31-12-2014, mogą legalnie pracować do 31.12.2026r.
  • niż 01-01-2015, mogą legalnie pracować do 31.12.2027r.
   Po upływie w/w terminu każdy operator musi posiadać uprawnienia UDT.