Szukaj
Close this search box.
wozekwidlowy-1
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz
loader-transporting-soil-waste-materials-waste-treatment-plant
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz

Jesteś na stronie: Kadry i płace

PROGRAM SZKOLENIA Kadry i płace z egzaminem ECDL (140 godzin)

I. KADRY

Zagadnienia ogólne.

Nawiązanie stosunku pracy.

Zmiana warunków umów o pracę.

Dokumentacja pracownicza.

Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy.

Czas pracy.

Nagrody i wyróżnienia.

Ochrona wynagrodzenia.

Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników.

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

Rozwiązanie stosunku pracy.

Szczególne formy zatrudnienia.

Obsługa Symfonia: Dane firmy, wprowadzenia pracownika, działów wg struktury org., generowanie dokumentacji wstępnej.

Rejestracja dokumentów dot. okresów przed zatrudnieniem (część A akt osobowych)

Tworzenie systemów czasu pracy, aktywowanie kalendarza, tworzenie harmonogramu czasu pracy, symbolika zdarzeń.

ECP, ewidencja urlopów, wprowadzanie zdarzeń.

Zakończenie zatrudnienia, zamknięcie rejestrów, świadectwo pracy.

II. PŁACE

Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń.

Regulamin wynagradzania.

Formy wynagrodzeń.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy-rodzaje.

Inne składniki.

Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Umowy cywilno-prawne.

Świadczenia pozapłacowe.

Wynagrodzenie za czas choroby:

Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie.

Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

Wynagrodzenie za czas choroby

Zasiłek chorobowy, Zasiłek opiekuńczy, Zasiłek macierzyński.

Świadczenie rehabilitacyjne.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu

Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych.

Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych

Karta zasiłkowa

Rozliczenie składek społecznych.

Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP

Rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat.

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy.

Wymagane dokumenty i zasady wypełniania

Zasady tworzenie deklaracji podatkowych – PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR.

Sporządzanie korekt list płac.

Sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych

Sporządzanie korekt podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście rozliczania wynagrodzeń.

Ubezpieczenia społeczne ZUS – Płatnik.

Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik.

Zgłaszanie do ZUS – inne formy kodów pracowniczych.

Wypełnianie dokumentów do ZUS.

Zapoznanie się z kodami ZUS.

Sporządzanie zgłoszeń do ZUS członków rodziny – Program Płatnik.

Tworzenie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik.

Wyrejestrowanie z ZUS – program Płatnik

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w programie Płatnik.

Korekty dokumentów zgłoszeniowych

Korekty deklaracji ZUS.

Obsługa SYMFONIA.

Tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc.

Tworzenie listy płac w przypadku choroby.

Tworzenie listy płac za przepracowaną część miesiąca.

Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego.

Wypłata świadczenia urlopowego – zasady, terminy, kwoty.

Obliczanie wynagrodzenia za urlop.

Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny.

Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych.

Sposób ustalenia wartości świadczenia.

Obsługa programu SYMFONIA.

Rozliczenie umów cywilnoprawnych- sporządzanie rachunków, umowy zleceń i o dzieło.

Wypłaty z Funduszu Socjalnego, podleganie -tworzenie list płac.

Sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R, PIT-11, PIT-40.

Obsługa programu SYMFONIA.

Wprowadzenie do świadczeń pozapłacowych.

Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu:

– ryczałt samochodowy

– telefon prywatny

– łącze internetowe

Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach.

Inne świadczenia pozapłacowe:

– samochód służbowy

– służbowy telefon komórkowy

– komputer

– ubranie służbowe

– kurs języka obcego

– świadczenia medyczne

– wydatki na rekreacje (basen)

– posiłki pracownicze, bony żywieniowe

– dokształcanie pracownika

Podróże służbowe:

– pojęcie podróży służbowej

– należności za czas podróży służbowej

– podróż służbowa osób niebędących pracownikami.

Sporządzanie list rachunków za używanie samochodu prywatnego – umowa o używaniu samochodu, wprowadzenie do systemu (Symfonia).

Wydruki z systemu – listy płac, paski wynagrodzeń, zestawienia (Symfonia). e-PFRON.

Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty, informacje ogólne.

ECDL B2 – podstawy pracy w sieci.

Zasady przeszukiwania Internetu. Przeglądanie Internetu Informacje uzyskane z Internetu. Pojęcia związane z komunikacją. Używanie poczty elektronicznej.

ECDL B3 – przetwarzanie tekstów.

Praca z aplikacją. Tworzenie dokumentu. Formatowanie. Obiekty. Korespondencja seryjna. Przygotowanie wydruków.