Szukaj
Close this search box.
wozekwidlowy-1
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz
loader-transporting-soil-waste-materials-waste-treatment-plant
Tel. 605 22 55 69
Doradztwo & Szkolenia
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu" Konfucjusz

Jesteś na stronie: Szkolenie. Podstawowe umiejętności komputerowe. Certyfikat ECDL/ICDL BASE, CUK-pp.

Szkolenie. Podstawowe umiejętności komputerowe. Certyfikat ECDL/ICDL BASE, CUK-pp.

Szkolenie pozwala na zdobycie kwalifikacji zarejestrowanej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Kod kwalifikacji: 12622 https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12622 

Liczba godzin dydaktycznych: 44

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących rozwijać się zawodowo kształtując swoje umiejętności komputerowe. Usługa jest dedykowana osobom, które w swojej codziennej pracy posługują się komputerem i chciałyby w swobodny sposób wykonywać pracę przy wykorzystaniu m.in. Internetu, edytora tekstu czy arkusza kalkulacyjnego.

Cel edukacyjny:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób uczestniczących do wykonywania samodzielnych czynności związanych z podstawową obsługą komputera, wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, edytora tekstu oraz korzystaniem z sieci.

Ramowy program:

Kategorie tematów poruszanych podczas szkolenia obejmują obszary wiedzy i umiejętności sylabusów modułów ECDL B1-B4. 

I. Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem. 1. Komputery i sprzęt: Technologia informacyjno-komunikacyjna. Sprzęt. Oprogramowanie i licencjonowanie. Uruchamianie, zamykanie. 2. Pulpit, ikony ustawienia: Pulpit i ikony. Korzystanie z okien. Narzędzia i ustawienia. 3. Efekty pracy: Praca z tekstem. Drukowanie. 4. Zarządzanie plikami: Pliki i foldery. Organizacja plików i folderów. Przechowywanie i kompresja. 5. Sieci: Pojęcia związane z siecią. Dostęp do sieci. 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Ochrona danych i urządzeń. Złośliwe oprogramowanie. Zdrowie i ochrona środowiska.

II. Moduł B2. Podstawy pracy w sieci. 1. Zasady przeszukiwania Internetu: Kluczowe zasady. Zabezpieczenia i bezpieczeństwo. 2. Przeglądanie Internetu: Korzystanie z przeglądarek. Narzędzia i ustawienia. Zakładki. Drukowanie z Internetu. 3. Informacje uzyskane z Internetu: Szukanie. Krytyczna ocena treści. Prawo autorskie, ochrona danych. 4. Pojęcia związane z komunikacją: Komunikacja online. Narzędzia komunikacyjne. Zasady poczty elektronicznej. 5. Używanie poczty elektronicznej: Wysyłanie poczty. Odbieranie poczty. Narzędzia i ustawienia. Organizacja poczty. Używanie kalendarza.

III. Moduł B3. Przetwarzanie tekstów. 1. Praca z aplikacją: Praca z dokumentami. Zwiększanie wydajności pracy. 2. Tworzenie dokumentu: Wprowadzanie tekstu. Zaznaczanie, edycja. 3. Formatowanie: Tekst. Akapity. Style. 4. Obiekty: Tworzenie tabel. Formatowanie tabeli. Obiekty graficzne. 5. Korespondencja seryjna: Przygotowanie. Wydruki. 6. Przygotowanie wydruków: Ustawienia. Sprawdzanie dokumentu i drukowanie.

IV. Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne. 1. Użycie aplikacji: Praca z arkuszami kalkulacyjnymi. Udoskonalenie jakości i wydajności pracy. 2. Komórki: Wprowadzanie, zaznaczanie. Edycja, sortowanie. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie. 3. Zarządzanie arkuszami: Wiersze i kolumny. Arkusze 4. Reguły i funkcje: Reguły arytmetyczne. Funkcje. 5. Formatowanie: Liczby/daty. Zawartości komórek. Wyrównywanie, obramowanie komórek. 6. Wykresy: Tworzenie. Edycja. 7. Formatowanie arkusza: Ustawienia. Sprawdzanie i drukowanie.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL BASE. Certyfikat ECDL/ICDL BASE jest Międzynarodowym Certyfikatem Umiejętności Komputerowych wydawanym przez PTI. Kwalifikacja potwierdza kompetencje, wpisujące się w Ramy Kompetencji Cyfrowych DigComp: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.

Informacje o materiałach:

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe, tj. skrypt i zestawy do ćwiczeń.

Informacje dodatkowe:

Egzamin ECDL może odbyć się w formie zdalnej lub stacjonarnej. Sposób jego przeprowadzenia jest ustalany z Organizatorem co najmniej 5 dni przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia po zdanych egzaminach otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji papierowej oraz certyfikat ECDL BASE/CUK-pp w wersji elektronicznej.

Terminy: ustalany indywidualnie

Cena:

90 zł/godzina dydaktyczna z kosztem certyfikacji

Dla stałych klientów istnieje możliwość uzyskania zniżki.

Efekty uczenia się:

Kwalifikację CUK-pp opisują 4 zestawy efektów uczenia się odpowiednio dla każdego z modułów:

I. Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem. 1. Obsługuje komputer w zakresie podstawowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 2. Wykonuje operacje na plikach i folderach oraz zarządza prostymi aplikacjami. 3. Uzyskuje dostęp do sieci.

II. Moduł B2. Podstawy pracy w sieci. 1. Korzysta z zasobów Internetu. 2. Komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej.

III. Moduł B3. Przetwarzanie tekstów. 1. Dostosowuje edytor tekstu do własnych preferencji. 2. Tworzy i formatuje dokumenty. 3. Wstawia i formatuje tabele, wykresy, obrazy. 4. Przygotowuje listy i koperty z użyciem korespondencji seryjnej. 5. Przygotowuje dokumenty do druku i je drukuje.

IV. Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne. 1. Dostosowuje arkusz kalkulacyjny do własnych preferencji. 2. Wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego. 3. Wykonuje podstawowe działania matematyczne i logiczne za pomocą arkusza. 4. Tworzy wykresy. 5. Formatuje i drukuje arkusz kalkulacyjny.